ติดต่อเรา

โรงเรียนภูเวียงวิทยาคม 300 หมู่ 4 ถ.ภูเวียง-กุดฉิม ต.ภูเวียง อ.ภูเวียง จ.ขอนแก่น 40150
โทรศัพท์ 043-291711 โทรสาร 043-291711
E-mail:pwwk2559@gmail.com