PLC สหวิทยาเขตเวียงเรือคำ

วันที่ 8 สิงหาคม 2560 สหวิทยาเขตเวียงเรือคำ ได้ดำเนินการจัดกิจกรรมตามโครงการยกระดับ คุณภาพการศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
เพื่อพัฒนาผู้เรียนให้อ่านออก เขียนได้ มีทักษะการคิด วิเคราะห์ สังเคราะห์ และสร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้ (Professional Learning Community) PLC
ให้แก่บุคลากรทางการศึกษา ณ ห้องโสตสุนทรีย์ โรงเรียนภูเวียงวิทยาคม

  
  
  

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *